ASSEGURANÇA

TRANQUILITAT I SEGURETAT
En el moment de la recepció de les mercaderies en les nostres instal·lacions, aquestes queden assegurades pel valor declarat. El valor de les mercaderies entrants ens el proporcionen els clients i queden assegurades del risc d’incendis, inundacions, robatori, etc. En el cas del transport, les mercaderies queden cobertes per la responsabilitat civil exigida segons ho estableix la llei 15/2009 del Contracte de Transport Terrestre de Mercaderies. Oferim la possibilitat de contractar una cobertura més àmplia a la obligatòria.